Sunday, 2 August 2015

ஸ்ரீ அரவிந்தாய நமஹ..!!!


முன்னேற்ற வாழ்வளிக்கும் முக்தியே போற்றி

முயற்சிகளில் வெற்றியாய்
உறையும் வேதமே போற்றி

முழு மன நம்பிக்கையாய் வந்து முகிழ்வு தரும் முக்தியே

உருகி அழைக்க உடன்வரும் சக்தியே..

மா.....அம்மா......போற்றி போற்றி

ஓம் நமோ பகவதே ..ஸ்ரீ அரவிந்தாய நமஹ..!!!

No comments:

Post a Comment

சுந்தர நேசத்திற்கு வருகை புரிந்தமைக்கு நன்றி..