Saturday, 3 October 2015

தோள் சுமந்தவர் நீர்


உன் போன்ற அண்ணனை அறிந்தவள்நான்

என் போன்ற தங்கையை
தோள் சுமந்தவர் நீர்

ஆதலால்
அன்பிலிருக்கிறோம்

ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறக்காமலும்

No comments:

Post a Comment

சுந்தர நேசத்திற்கு வருகை புரிந்தமைக்கு நன்றி..