Thursday, 1 October 2015

அப்பாவின் சைக்கிள்


காதலிக்கும் போது 
அம்மாவை

கடைவீதி செல்லும் போது
எங்களை
முன்பக்கம் ஏற்றி

உறவினர் யார் வந்தாலும்
பின்பக்கம் அமர....

குரங்கு பெடலிட்டு
கீழே போட்டு போட்டு
நாங்களும் பழக

இல்லாதவரின் 
இருப்பாய்..

துருப்பிடித்து
பரண்மேல் கிடக்கிறது

உழைத்து களைத்த

அப்பாவின் சைக்கிள்

No comments:

Post a Comment

சுந்தர நேசத்திற்கு வருகை புரிந்தமைக்கு நன்றி..