Sunday, 3 May 2015

ஆகம ப்ரியமே ...போற்றி


ஆகம ப்ரியமே ...போற்றி
ஆனந்த சரணமே போற்றி

ஆழ்ந்த தத்துவ தாகமே போற்றி
ஆசைநிறை கீதமே போற்றி

ஆன்ம பலம் தரும் சுடரே போற்றி
ஆதவ ஒளி தவமே போற்றி

சூழும் குழப்பங்களையும் ..சுற்றும் சுயநலங்களையும்
விலக்கி விழிகாட்டும் வழியே போற்றி போற்றி

ஓம் மாத்ரேய நமஹ...ஸ்ரீ அரவிந்தாய நமஹ...!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment

சுந்தர நேசத்திற்கு வருகை புரிந்தமைக்கு நன்றி..