Wednesday, 8 April 2015

மது மயக்கப் பிரியங்கள்கண்மூடி ருசிக்கும்
கடைசி சொட்டு
தேநீர் சொல்கிறது

உதட்டுக்கும்
மனசுக்குமான

மது மயக்கப் பிரியங்களை

No comments:

Post a Comment

சுந்தர நேசத்திற்கு வருகை புரிந்தமைக்கு நன்றி..